среда, јул 17

UDRUŽENI U PREVENCIJI RODNOG NASILJA (VIDEO)

0
29

Udruženi u prevenciji rodnog nasilja kroz osnaživanje žrtava i rad sa počionicima je novi integrisani sistem koji se sprovodi u Nišu i još pet gradova u Srbiji. Reč je o projektu koji bi trebalo da iznedri novu socijalnu uslugu kojom se na sistemski odgovara na nasilje prema ženama, stavljajući u fokus potrebe i bezbednost žrtava.

Kroz program je prošlo osam žrtava nasilja i osam počinilaca raznih starosnih dobi i obrazovanja.

Projekat je trajao šest meseci ali to ne znači da neće biti nove socijalne usluge koju će podržati država, kažu u Udruženju Romkinja „Osvit“.

Projekat je realizovalo Udruženje Romkinja “Osvit” u saradnji sa Preventivno – edukativnim centrom, a finasijski je podržan od UNDP.


Leave a reply