Grad je o socijalnim kategorijama stanovništva, o deci, osobama sa invaliditetom brinuo i tokom vanrednog stanja, ali i nakon ukidanja. Obaveze prema udruženjima osoba sa invaliditetom izmiruju se redovno, kaže za Zonu plus gradska većnica Tijana Đorđević Ilić i dodaje da svih 19 udruženja u Nišu funkcionišu bez problema i sprovode svoje programske aktivnosti.

Zbog veće potrebe za pomoći grada tokom vanrednog stanja odluke su se donosile i na dnevnom nivou, ističe Đorđević Ilić.