Uklanjanje starih pokretnih stvari po nalogu komunalne inspekcije

Uklanjanje starih pokretnih stvari po nalogu komunalne inspekcije

AUTOMOBILINa sednici Gradskog veća prvi put je usvojen  cenovnik koji određuje da će uklanjanje pokretnih stvari, poput starih automobila sa javnih površina po nalogu komunalne inspekcije, koštati 5000 dinara po satu.  Uklanjaće ih JKP “Medijana”, a mogućnost čuvanja je 120 dana, gde je za prvih 10 dana dnevna nakanada 500,a posle toga 50 dinara po danu. Nakon isteka roka od 120 dana Medijana će takva vozila  moći da ponudi na reciklažu. Na današnjoj sednici data je i saglasnost o promeni sedišta JP “Parking servis”, a nova adresa biće Svetozara Markovića br. 27. Usvojen je i predlog o čišćenju 11 divljih deponija ukupne površine oko 65.000 kvadratnih metara.