Na minusu, po snegu i ledu oni su na ulici. Ulični prodavci kažu da zarade tek dve stotine dinara za čitav dan. To ih neće sprečiti da i sutra prodaju jer kažu da drugog izbora nemaju.