Na Paliluli ovako pokušavaju da spreče nesavesne građane da bacaju đubre posvuda.