Univerzitet u Nišu slavi 51.rođendan

Univerzitet u Nišu slavi 51.rođendan

univerzitetNiški univerzitet proslavlja 51 godinu rada. Niz kulturnih i naučnih manifestacija smenjivanće se cele nedelje u čast obeležavanja godišnjice, a to je i prava prilika da se sumiraju rezultati za poslednjih godinu dana. Ono što je najznačajnije, jeste otvaranje Inovacionog centra Univerziteta u Nišu, kaže rektor Dragan Antić.

Pet fakulteta inicirali su zajedno sa Univerzitetom otvaranje ovog centra u kojima, kaže rektor  Dragan Antić.

Kroz program Erasmus veliki broj niških studenata usavršavao se u inostranstvu, ali je i dosta stranih studenata, pre svega iz Grčke, Turske i zemalja Bliskog istoka prošlo kroz neki od, pre svega tehničkih fakulteta u Nišu.

Veliki broj projekata radimo sa inostranim fakultetima, i česta je ta raznmena i studenata i nastavnika, priča Antić.

Na fakultetima Univerziteta u Nišu studira preko 28.000 studenata na svim nivoima studija. Od ovog broja na osnovnim strukovnim, osnovnim akademskim i integrisanim studijama studira preko 23.000 studenata. Među njima je blizu 70 studenata stranog državljanstva.

Na fakultetima niškog univerziteta akreditovano je preko 160 studijskih programa na svim nivoima studija. Od njih, desetak je akreditovano za izvođenje nastave na srpskom i engleskom jeziku i to: najviše na Medicinskom fakultetu, zatim na Elektronskom i Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, na Građevinsko-arhitektonskom i Mašinskom…

Nastavu na Univerzitetu izvodi ukupno 1.650 nastavnika i saradnika.

Od osnivanja do danas, na Univerzitetu u Nišu diplomiralo je blizu 64.000 studenata, od kojih su oko 1.400 strani državljani.