UREĐENJE VODOTOKOVA (VIDEO)

UREĐENJE VODOTOKOVA (VIDEO)

Javnom komunalnom preduzeću Kruševac tokom 2021. godine su povereni poslovi na sanaciji vodotokova drugog reda, kao i na sprovođenju Lokalnog operativnog plana zaštite od poplava. Direktorka Snežana Radojković kaže da se, u saradnji sa Štabom za vanredne situacije i gradom, aktivno cele sezone radi na uređenju vodotokova.