Grad Niš je preko Sekretarijata za poljoprivredu za regulaciju vodotokova drugog reda izdvojio 7,8 miliona dinara. Ove godine uređivaće se korita na pet lokacija, a jedno od njih je i korito Jelašničke reke u Jelašnici.

 

 

Ovaj sadržaj je sufinansiran kroz projekat „ Niš pripada Nišlijama” . Sufinansijer je Grad Niš.