Uskoro novi direktori u pet niških preduzeća

Uskoro novi direktori u pet niških preduzeća

Niško veće usvojilo je odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća Gorica, Mediana, Naisus, Nišstan i Direkcija za javni gradski prevoz. Konkurs se raspisuje zbog isteka mandata vršiocima dužnosti direktora Gorice, mediane, Naisusa i Nišstana, kao i direktora Direkcije. Sekretar Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraća Vladislava Ivković podseća da direktore javnih gradskih preduzeća imenuje Skupština grada Niša, na predlog Gradskog veća. Konkurs za izbor direktora biće objavljen na gradskom sajtu, u Službenom glasniku i najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na području čitave zemlje.