Ukupno osam šakala i jednu lisicu ulovili su lovci na području Vinika i Gornjeg Komrena tokom potere za grabljivcima. Učestvovalo je 29 lovaca koji kažu da je reč o prosečnom plenu.