UVODI SE POREZ I NA NEPLODNO ZEMLJIŠTE  (VIDEO)

UVODI SE POREZ I NA NEPLODNO ZEMLJIŠTE (VIDEO)

Od prvog januara naredne godine građani će morati da plaćaju porez i na grobna, vodna i ostala neplodna zemljišta, koja do sada nisu bila oporezivana. Od naredne godine naknadu za korišćenje javnih površina za oglašavanje plaćaće i sva pravna lica bez obzira na visinu prihoda. Ove novine uvedene su zbog usklađivanja gradskih propisa sa novim zakonima o oporezivanju, koji su stupili na snagu 12. decembra.