Studenti, koji su avgusta imali stručnu praksu u javnim preduzećima i ustanovama dobili su sertifikate o obavljenoj praksi. Uz praktično znaje koje su stekli radeći posao za koji se školuju, dobijaju i tri ESP boda u indeksu.