VATROMET U ČAST SVETOM CARU KONSTANTINU (VIDEO)

VATROMET U ČAST SVETOM CARU KONSTANTINU (VIDEO)

Velikim vatrometom u Niškoj Tvrđavi, koji se video na večernjem nebu iz svih delova Niša, Grad je proslavio svoju slavu, Svetog Cara Konstantina i Caricu jelenu.

Car Konstatnin rođen je u Nišu, gde je sagradio i velelepnu rezidenciju na Mediani. On je tzv. Milanskim ediktom 313. godine dao hrišćanima slobodu vere i okončao njihov progon, pa je crkva odlučila da ovaj rimski carski par proglasi svetiteljima.

Kao prvi hrišćanski car, veliki dobrotvor i ktitor hrišćanske crkve, Konstantin je nakon smrti kanonizovan, a u pravoslavnim crkvama, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, poštuje se kao svetac i „ravnoapostolni car“.