Danas je Svetski dan borbe protiv osteoporoze.

Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa Covid-19 Institut Niška Banja nije u mogućnosti da organizujeobeležavanje ovog dana kao ranijih godina.

Zato su  na sajtu Instituta “Niška Banja” pripremili vežbe za prevenciju i terapiju kod osteoporoze.

Sve informacije su na veb adresi  www.radonnb.co.rs u odeljku COVID-19/kinezi terapija-vežbe ili na linku.