Visoko obrazovanje pred velikim promenama(VIDEO)

Visoko obrazovanje pred velikim promenama(VIDEO)

Novi Zakon o visokom obrazovanju trebalo bi da smanji broj potrebnih bolonjskih bodova za budžet, da uvede kratke studijske programe, ali i da obezbedi da se iz budžeta finansira prvenstveno studiranje kadrova koji su potrebni privredi i državi. To je na poslednjoj javnoj raspravi o nacrtu novog Zakona o visokom obrazovanju, održanoj na Univerzitetu u Nišu, rekao ministar prosvete Mladen Šarčević.