Na sednici Gradskog veća između ostalog usvojen je i Nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godinu. Većnici su razmatrali i Izveštaje o izvršenju budžeta grada Vranja za periode od 01. januara do 30. juna 2021. i od 01. januara do 30. septembra 2021. godine.

By rezija