Na sednici Skupštine grada Vranja koja je održana u sali Pozorišta „Bora Stanković“ odbornici su usvojili predložene izveštaje i odluke, osim izveštaja o radu Javne ustanove „Turistička organizacija“ za 2019. godinu sa finansijskim izveštajem za 2019 godinu. Doneto je rešenje o razrešenju direktorke Turističke oragnizacije grada Vranja Vesne Petrović, kao i rešenje o imenovanju Stefana Filipovića na mesto vršioca dužnostidirektora ove javne ustanove.

By rezija