Za 15 dana pacijenti podneli desetak prijava

SKGONekada zaštitnik prava pacijenata, sada savetnik. Onaj koji štiti preimenovan je pre godinu dana Zakonom o zaštiti prava pacijenata, u nekog ko savetuje. Sem jezičke promene, promenjeno je i to što je institucija sada centralizovana. Ne postavlja savetnika svaka zdravstne ustanova posebno, već grad za sve. Međutim, iako je zakon donet još prošlog novembra, tek sredinom ovog, pacijenti u Nišu dobili su savetnika. Ružicu Đorđević. Od 15. Od kada je preuzela dužnost. Na njenu adresu stiglo je desetak prijava.

Uglavnom su bile tek pritužbe na rad, ali i prigovori na uskraćivanje prava na lečenje. Rešeno je pozitivno u korist pacijenta, kaže savetnik za prava pacijenata Ružica Đorđević.

Na skupu koji je organizovala stalna konferencija gradova i ooština predstavnik ministarstva kaže da je institucija savetnika uvedena, kako bi nezavisna institucija posredovala između pacijenata i zdravstvenih radnika. Najveći broj primedbi koji su pristigle za godinu dana, rezultat su, tvrde u ministarstvu , manjaka komunikacije između nervoznih pacijenata i nervoznih medicinara.

Ne saslušaju dobro jedni druge i dodje do rasprave, ništa što običnim razgovorom ne bi moglo da se reši, tvrdi Jelica Radulović iz ministarstva zdravlja.

Problem je i u tome što ne poznaju svoja prava ni pacijenti, a ni lekari. Tu bi na scenu trebalo da stupe savetnici. Da posreduju i edukuju i jedne i druge. Ako se međutim radi o težim povredama zdravstvene etike, postoje i mehanizmi sankcionisanja.

Dužnost mi je da u roku od osam dana odgovorim na prigovor pacijenta. Znači da direktori ustanova imaju obavezu da meni daju neke odgovore, i sankcionišu one koji eventualno krše prava pacijenta. Ako to ne urade moja je oabveza da obavestim i podnesem prijavu zdravstvenoj inspekciji, kaže Ružica Đorđević.

Savetnike imenuje grad.

Kancelarija zaštitnika prava pacijenata u nišu nalazi se u Prijezdinoj ulici broj 1, kancelarija 59. Radi svakoga dana od 11 do 14 sati.

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com