Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 11 javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2019. godini. Namenjeni su između ostalog teže zapošljivim kategorijama, pripadnicima romske nacionalnosti, poslodavcima, ali i za obavljanje stručne prakse i organizovanje javnih radova. Za ove mere izdvojene su četiri milijarde dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.