Grad Niš će i ove godine sufinansirati festival “Niš u srcu, novogodišnji bazArt” sa blizu dva miliona osamsto hiljada dinara, odlučilo je Gradsko veće. Ovo godine održavaće se na Trgu Stevana Sremca I biće izložbeno prodajnog karaktera. Festival će trajati od 27.decembra do 1. januara 2020. godine.