Za Pivaru, sve ispočetka

Za Pivaru, sve ispočetka

Zašto je Niška pivara dobila ponovnu presudu Privrednog suda u Nišu koja opet nalaže zabranu raspolaganja pivarom, a još joj nije uručena odluka Privrednog apelacionog suda koja je to rešenje prvi put ukinula? Zašto je niški sud drugi put odlučivao bez ročišta?
Niška pivara još nije dobila rešenje Privrednog apelacionog suda kojim se ukida rešenje privrednog suda u Nišu o privremenoj meri kojom se Niškoj pivari oduzima tek kupljena pivara, a već je stiglo novo rešenje niškog suda istovetno prvom. U Niškoj pivari smatraju nedopustivim da odluka suda u Beogradu još putuje poštom, dok im je sudski dostavljač odluku niškog suda od 5. oktobra dostavio istog dana.

Ovde se sada nedvosmisleno radi da postoje elementi umišljaja da to rešenje koje je Privredni sud u Nišu primio 1. oktobra a danas je 6. oktobar mi kao stranka u postupku, po privremenoj meri koja je po zakonu hitna, nismo dobili, kaže Nikola Karanović, direktor Niške pivare.

PIVARA

Nikola Karanović
Nikola Karanović
Karanović zamera i to što je sud odlučivao bez novog ročišta. Međutim, u Privrednom sudu u Nišu kažu da se drugostepena rešenja uvek šalju poštom i da je to uobičajena procedura, ali da su sve stranke u postupku mogle da se, dok njihova kopija putuje poštom, u samom sudu upoznaju sa sadržinom predmeta ili da dobiju kopiju. Takođe portparol suda Ksenija Sokolović objašnjava da je sud imao sve činjenice na osnovu kojih je doneo odluku i da nije bilo potrebe za novim ročištem.
U Privrednom sudu u Nišu nam je rečeno da je sud i prvi put mogao da odlučuje bez ročišta, ali da je procenio da hoće da upozna stranke i njihove navode povodom privremene mere, što sud nije bio u obavezi.
Praktično, predmet niške pivare vraćen je na ponovno odlučivanje Privrednom sudu u Nišu, jer Privredni apelacioni sud nije ni potvrdio niti preinačio prvobitnu odluku niškog suda. Niška pivara najavljuje novu žalbu, ali kažu da se gubi dragoceno vreme jer objekti pivare propadaju, a planirane poslove ne mogu da nastave.
Međutim, Karanović postavlja sledeće pitanje:

Znači, neko ko ni za šta nije optužen, ni po tužbi ni po bilo kom dokumentu, trpi nesagledive posledice. Ja ponavljam – čiji je ovo interes?

U sudu detaljnije informacije o ovom predmetu ne mogu da daju jer je postupak u toku.
PRIVREDNI SUD TABLA

Postupak po donošenju odluke o tužbi P779/15 je u toku, kao i postupak o privremenoj meri koja je podneta uz tu tužbu. Pravosnažna odluka o privremenoj meri još nije doneta. Sve do pravosnažnosti i do okončanja postupka ni stranke ni mediji ni sud ne komentarišu sadržinu odluka suda i postupanja suda, jer se to smatra uticajem na rad suda, navode u sudu.

Podsetimo, niška Pivara prodata je letos iz stečaja, javnom pogodbom, posle osam neuspelih licitacija. Međutim, septembra je vraćena u stečaj, jer je drugi nezadovoljni kupac, beogradska kompanija “Lus invesment” tražila da se zbog propusta u procesu prodaje poništi ugovor o kupovini.