šalter u guZašto se u nekim gradskim upravama nakon racionalizacije povećava broj radnih mesta? Ovo pitanje postavlja Samostalni sindikat zaposlenih u komunalnoj delatnosti, koji smatra da će najveći teret racionalizacije zapravo podneti javna preduzeća. Gradonačelnik Zoran Perišić objašnjava da je nije reč o većem broju radnika, već o mestima sa kojih su privremeno otišli izabrani funkcioneri i koja sada miruju.

Iako je bio član radne grupe za racionalizaciju broja zaposlenih, Grozdan Mitić iz Samostalnog sindikata kaže da je mnogo toga ostalo nejasno. Mitić objašnjava da neke uprave na kraju imaju veći broj zaposlenih. Na prvom spisku jedan broj, na konačnom – drugi. Namera osnivača je, smatra, da teret racionalizacije zapravo podnesu javna i javno komunalna preduzeća.

Došlo je verovatno do nekih nesuglasica oko mesta koja miruju, jer nisu sve službe dostavile i onda imamo osnovanu sumnju da je za neke sekretarijate iskorišćena prilika da se broj zaposlenih za 2016. uveća u odnosu na podatke o broju zaposlenih u 2015. godini, kaže Mitić.

Gradonačelnik Zoran Perišić, međutim, kaže da nije povećan broj službenika, već su se na spisku samo našla i “mesta koja miruju”, a koja je državna komisija jednostavno previdela. Zato se, kaže gradonačelnik, razlikuju spiskovi sa brojem zaposlenih.

Niko nije povećao broj zaposlenih u administraciji ni za jednog čoveka. Ubačeno je ono što je previdela državna administracija, jer za te ljude treba da postoje mesta u sredinama iz kojih su došli, objašnjava Perišić.

Inače, iako se do sredine decembra tvrdilo da je u javnom sektoru u Nišu višak oko 500 zaposlenih, u poslednjoj nedelji je radna grupa izašla sa podatkom da do 31. januara 2016. godine mora da ode svega 46 radnika i to uglavnom u penziju. Mežutim, tvrdi se da je to tek početak i da će do 2018. Godine morati da ode nešto manje od hiljadu i po stalno zaposlenih radnika. Već naredne godine, Niš će morati da ugasi 200 – 300 radnih mesta.

 

Ovaj tekst deo je projekta „Pitajte građane“ koji se realizuje uz podršku Grada Niša, kroz konkurs za projektno sufinansiranje medijskh sadržaja od javnog značaja za 2015.godinu.