Zahtevi za boračke karte od 1. aprila (VIDEO)

Zahtevi za boračke karte od 1. aprila (VIDEO)

Zahtevi za izdavanje socijalnih kartica za borce i njihove porodice od 1. aprila moći će da se podnesu u uslužnim centrima opština i Gradskom uslužnom centru. Ovu odluku donela je Skupština grada na poslednjem zasedanju ali se čekalo osam dana da odluka stupi na snagu. Socijalne kartice koristiće se za umanjenje komunalnih usluga.