ZAKON REGULIŠE POLOŽAJ ŽRTVE NASILJA (VIDEO)

ZAKON REGULIŠE POLOŽAJ ŽRTVE NASILJA (VIDEO)

  Novim Zakonom o finasijskoj podrsci porodici sa decom, koji je donet decembra prosle godine, a stupio na snagu jula meseca, znacajno popravljen polozaj zrtava porodicnog nasilja. Shodno tome i gradsko vece prilagodilo je postojecu Odluku o finansijskoj podrsci porodice sa decom sa Zakonom. Posle potvrde Skupstine grada, kreće i primena. Šta ona donosi – o tome za nasu televiziju govori Mirijana Popovic, sekretar Sekretarijata za deciju i socijalnu zastitu.