Dok traje tropski talas, oni o kojima posebno treba brinuti jesu životinje. Veterinari upozoravaju da im je hladovina neophodna, kao i sveža voda, ali je veoma važno ne izlagati ih suncu, jer lako može doći do toplotnog udara.