Kancelarija za javne nabavke

Zahvaljujući novom Portalu javnih nabavki u Republici Srbiji prvi put su moguće elektronske nabavke u pravom smislu te reči.

Registrovanje na portalu je vrlo jednostavno i omogućeno svakom građaninu. A zašto je to važno?

Pre svega, Javne nabavke predstavljaju su važan deo upravljanja javnim finansijama. Omogućavanje svakom građaninu da jednim klikom ima pristup tim nabavkama obezbeđuje transparentnost čitavog postupka, svaki građanin potencijalno postaje „nadzorni organ“, što smanjuje prostor za korupciju.

To je i vrlo bitna „stavka“ na evropskom putu Srbije! Toliko važna da je u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, ovome posvećeno čiitavo jedno pregovaračko poglavlje: u decembru 2016. godine otvoreno je pregovaračko poglavlje broj 5 – Javne nabavke.

Otvaranje tog poglavlja rezultat je promena koje su sprovedene, ali i strateškog opredeljenja da se kroz reformu javne uprave sistem javnih nabavki u potpunosti harmonizuje sa pravnim tekovinama EU.

U skladu sa svim  tim funkcioniše i novi Portal javnih nabavki koji je počeo sa radom u julu ove godine, obajšnjava  Dragana Marić iz Kancelarije za javne nabavke koja je

Dragana Ma

rukovodilac grupe za ispitivanje osnova za primenu pregovaračkog postupka.

“ S jedne strane, naručioci na Portalu javnih nabavki objavljuju svoje planove, javne pozive, konkursne dokumentacije i sve oglase o javnim nabavkama. S druge strane, ponuđači putem Portala javnih nabavki dostavljaju svoje ponude u postupcima, mogu da zahtevaju pojašnjenja konkursne dokumentacije, da zatraže da im se omogući uvid u dokumentaciju sprovedenu u postupku pa i uvid u ponude drugih ponuđača. Portal javnih nabavki automatski sprovodi proces otvaranja ponuda a takođe se automatski kreira zapisnik o otvaranju ponuda koji se potom automatski šalje od strane samog portala svim učesnicima u postupku javne nabavke, kaže Marić“

Iako Portal radi nepunih pet meseci, u Kancelariji za javne nabavke kažu da su više nego zadovoljni rezultatima.

„Do sada je na portalu registrovano preko 12 i po hiljada korisnika, od čega preko šest i po hiljada ponuđača. Pokrenuto je gotovo 4.800 novih postupaka javnih nabavki. Velika većina tih postupaka je uspešno i okončana. Kancelarija za javne nabavke svakodnevno pruža podršku korisnicima Portala putem svog kol centra, dakle kako naručiocima, tako i ponuđačima..“ kaže Marić

Marija Marković, PKS

Sa novim Portalom stigle su velike novine za sve učesnike u javnim nabavkama, kažu u Privrednoj komori Srbije.

Komunikacija između samih naručilaca i ponuđača se odvija elektronskim sredstvima znači putem novog Portala javnih nabavki, što svakako utiče na veću transparentnost postupaka, tako i na veću ekonomičnost i efikasnost samih postupaka javnih nabavki. Ono što je novo za privredne subjekte jeste da privredni subjekti podnose isključivo elektronsku ponudu putem novog Portala, što u mnogome olakšava privrednim subjektima podnošenje ponude, skraćuje njihovo vreme kao i troškove prilikom pripreme ponude. kaže Marija Marković iz Privredne komore Srbije i dodaje da su članice PKS već  pripremljene za primenu portala, kaže Marija Marković.

 Privredna komora je u saradnji sa Upravom za javne nabavke, sada već Kancelarijom za javne nabavke, uz podršku projekta, EU projekat za dalji razvoj sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, organizovala osam praktičnih dvodnevnih radionica za primenu samog Portala. To je organizovano, kako u Beogradu, tako i u gradovima širom Srbije, i naručioci i ponuđači su tada imali priliku da se upoznaju sa osnovnim funkcionalnostima Portala tako da, oni su došli već pripremljeni i spremni za početak primene Zakona.“ 

Novi Portal javnih nabavki napravljen je uz podršku Evropske unije. Sprovodjenje projekata čija je vrednost 3 miliona evra i dalje je u toku. Pored razvoja Portala, EU je veliku pomoć pružila i tokom pripreme novog Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata, što predstavlja jedno od merila za zatvaranje Poglavlja 5 Javne nabavke i korak dalje u procesu približavanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Ovaj tekst deo je projekta koji je sufinansiran sredstvima Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i Grada Niša. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.