Završen i drugi test male mature: Da li biste prošli matematiku? (VIDEO)

Završen i drugi test male mature: Da li biste prošli matematiku? (VIDEO)

Drugi dan male mature i test iz matematike završeni su u 11 časova!

OVDE MOŽETE POGLEDATI REŠENJE TESTA IZ MATEMATIKE

U petak, 16.juna, učenici će polagati kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije.

Učenici na završnom ispitu mogu da ostvare ukupno 30 bodova, svaki test nosi po 10 bodova, a uspeh u školi se boduje sa maksimalnih 70 poena. Broju poena ostvarenih na osnovu uspeha u osnovoj školi i na završnom ispitu, dodaju se bodovi sa međunarodnih i republičkih takmičenja. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 18, a konačni 23 juna.