Zbog situacije izazvane epidemijom korona virusa Romski kulturni centar ne radi do daljneg. Sve radionice koje su bile planirane odložene su, radi zaštite i zaposlenih i korisnika, kažu u Romskom kulturnom centru.  Iz tog razloga, svi seminari se organizuju elektronskim putem. Centar trenutno radi i na osnaživanje Roma, naročito kada je zapošljavanje i studiranje u pitanju.

*Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Pali situacija so ali thari epidemija pi korona virus o Romano kulturako centro na kerol buthi đi aver vakhti. Sa o buča so sine pi godi cidime hile te bi arakhama e bučarnen thaj e koisnikijen,vakeren ko Romano kulturako centro. Odoleske sa o seminarja organizuinam prekal elektronska droma.O centro akana kerol te zorjarol e Romen baši buthi thaj te đan ko uće sikavne.

THARI KORONA O ROMANO KULTURAKO CENTRO HILO DISAVO VAKHTI PHANDLO

O vakhti tharo korona virus sikavgja pe pi buthi po Romano kulturako centro ko Niši. Pali epidemiološko situacija thaj arakhibaske mere o Centro ka ovol phandlo disavo vakhti.

SVETISLAV JOVANOVIĆ Romano kulturako centro ko Niši

Kana alo dujto drom pi korona, amen dingjam sesi kaj ka ova phandle disavo vakhti. Sa so mangljam te kera ko maj thaj juni maseka cidingjam bašo aver drom sar bi arakhama amen thaj e korisnikijen.”

Pobuth aktivnostija kera online, sar so kergjam Smotra po romano foklori thaj terne romane talentija. E kulturako centro hilo importantnote zorjarae Romen polokhe te arakhen buthi.

SVETISLAV JOVANOVIĆ Romano kulturako centro ko Niši

Sine duj tikne grupe, prekalo GIZ thaj Amalipe po tromane studentija,prekvalifikacije bašo variocija, tharo deš ,štar čite pi buthi akana trobul panda duje đenen te čhiva pi buthi,odova hilo baro procento – 60%. Akan aka đal o sikljibe bašo okola so ka siven so trobula te đan ko maj thaj jun ka đan akana ko septembro .”

Sa dok hili I epidemija ka kera so šaj bašo terne

SVETISLAV JOVANOVIĆ

Akana keramo bašo studentija so nahile ko dom, so na apliciringje, te damo len dumo, palo odova ka kera predstave, izložbe thaj sa aver. Te nakhjol I korona te ačhova đivde pa ka kera .”

O Jovanović vakerol kaj dingje 25 stipendije bašo maškarutne sikavne,štar bašo studentija thaj jekh bašo master student. O stipendije tharo Romano eukazivno crntro ka dn pe ko avgust kaj hili epidemija. Kaj hili epidemija korona virusi dingje pe humanitarna paketija.

STAND UP MARIJA ĐORĐEVIĆ

Romano kulturako centro phravdo hilo ko maj anglune beršeste maškar nacionalno konsili e Romengo thaj Foro Niš. Kera lafi thari angluni ustanova pi kultura bašo Roma ki Srbija. Baši TV Zona Plus, Marija Đorđević.