ZBOG POZAJMICE STIGLI DO KASACIONOG SUDA (VIDEO)

ZBOG POZAJMICE STIGLI DO KASACIONOG SUDA (VIDEO)

 Nakon što su izvršitelji 13. aprila popisali stvari porodici Savić iz Novosadske ulice u Nišu, na ime duga prema Draganu Ranđeloviću, oglasio se i sam Ranđelović. Našoj redakciji je poslao dokumenta kojima, kako kaže, dokazuje da je sudski postupak, kojim od Sunčane Savić iz Niša traži povraćaj pozajmice, okončan u njegovu korist presudom Vrhovnog kasacionog suda.

“Presuda je pravosnažna i izvršna, potvrđena je od strane Apelacionog suda u Nišu, a i Vrhovni Kasacioni  sud Republike Srbije odbio je kao neosnovanu izjavljenu reviziju Sunčane Savić” – naveo je Ranđelović.

On takođe, navodi “da je tužena imala priliku da za priznanicu na koju se poziva dokaže da je neistinita i pre ovog spora, jer je prijavila 2010. godine OJT Niš pojavu tzv. falsifikata, što je OJT Niš do 2012.  odbilo kao neosnovano

U presudi Vrhovnog kasacionog suda koju je Ranđelović dostavio našoj televiziji se navodi da se potvrđuje presuda Apelacionog i ranije Višeg suda  i da je tužena obavezna da na ime povraćaja zajma isplati novčani iznos od 5.200.000 dinara.

Savići su ranije izjavili da je Ranđelović bio njihov podstanar i tvrdili da pokušava da dugovanje porodice Savić prema njemu dokaže na osnovu lažne priznanice o zajmu.

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com