Žene i njihova stvarna uloga u političkom odlučivanju

Žene i njihova stvarna uloga u političkom odlučivanju

U poslaničkim klupama Skupštine Srbije sedi 85 žena, što je 34 odsto ukupnog broja poslanika. Situacija se polako menja na bolje ako se porede prethodne godine, ali  da li se može govoriti o stvarnoj ravnopravnosti, ili su žene prisutne samo da bi se ispunila zakonska norma? Ako se zađe u neka druga skupštinska tela, poput odbora i poslaničkih grupa uočiće se da se zakonske kvote o prisutnosti žena u odlučivanju uglavnom ne poštuju, kažu u Nacionalnoj koaliciji za decentralizaciju.