TV ZONA PLUS – HD

VESTI IZ NIŠA I REGIONA

Današnje vesti Društvo Ekonomija

DNEVNO I DO 70 PRIJAVA KONTAKT CENTRU INSPEKCIJA (VIDEO)

U prvih šest nedelja rada kontakt centra republičkih inspekcija, koji je startovao krajem marta, dnevno je stizalo preko 70 različitih prijava. Sve nepravilnosti koje su uočili tokom vanrednog stanja zbog pandemije KOVID -19  virusa , ali i informacije o svojim pravima i obavezama građani i privreda mogli su da dobiju na sajtu www.inspektor.gov.rs i putem telefona. Reforma inspekcija deo je ukupne reforme javne uprave koju u našoj zemlji podržava Evropska unija, a kontakt centar pokriva rad 44 inspekcije na republičkom nivou.

Dobra komunikacija između inspekcijskih službi i privrednika koji posluju na teritoriji jugoistočne Srbije uspostavljena je i pre vanrednog stanja, kaže direktor RPK Niš Aleksandar Milićević. Primer za to su i brojne tribine  koje su organizovane u Komori. Sada je saradnja pojačana i uvođenjem Kontakt centra republičkih inspekcijskih službi.

“To je jako bitno jer inspekcijske sliužbe moraju da deluju preventivno i to jeste osnova njihovog delovanja, ne samo sada nego inače kako bi se smanjila represija i da bi se automatski povećala i disciplina privatnog sektora i priliv sredstava u budžet republike i lokalnih samouprava. Što se tiče stanja tokom pandemije covid 19, mogu da kažem da nemamo informaciju o nekom većem broju kažnjavanja privrednig subjekata u ovom delu što je jako dobro i što govori o tome da je postojala komunikacija i preventivno delovanje inspekcijskih službi – od sanitarne inspekcije koja je recimo , inspekcija rada… Svuda je postojala komunikacija i svuda se delovalo konsultativno, odnosno i sami inspektori su imali razumevanja jer su se pravila vrlo često brzo i menjala tokom celog ovog procesa.” kaže direkektor RPK Niš Aleksandar Milićević. 

Zvonili su telefoni gotovo svih inspekcija, a pitanja za inspekciju rada u Nišu uglavnom su se odnosila na isplatu minimalca za zaposlene koje daje država.

“U inspekciji rada je bilo prijava, više da kažem pitanja putem telefona kako se vrši isplata, ko je u obavezi da isplati, da li svi zaposleni primaju tu  minimalnu zaradu.” kaže Irena Šlivar, načelnica Inspecije rada u Nišu

Za Nišavski upravni okrug inspekcijama je stiglo 130 prijava, većina iz Niša – čak 114.  Inače, u prvih mesec i po dana rada Kontakt centra bilo ih je više od 3000 prijava. Neke su stizale i na i pogrešnu adresu poput primera gde neko želi da prijavi Bele strane koje su dale progrešan broj telefona.

  Dragan Pušara, šef Tima za reformu inspekcija kaže – “Kako je odmicala situacija sa pandemijom tako se menjala struktura predstavki koje su stizale od građana i privrede. U prvim danima najveći broj primedbi se odnosio na neuobičajeno visoke cene osnovnih životnih namirnica, čak i onih koje su bile zaštićene merama Vlade Republike Srbije kao i cena medicinske opreme, pre svega maski. Kada je tržište stabilizovano, veći broj pitanja bio je u vezi sa radom poput prava na neplaćeno odsustvo, koliko dana poslodavac može da pošalje radnika na plaćeno odsustvo i sva ostala pitanja koja se tiču zaštitne opreme, prevoza na posao i sa posla.  Jedinstveni Kontakt centar republičkih inspekcija je jedinstveno upravno mesto za sve 44 inspekcije gde i građani i privreda mogu da izjave sumnju u eventualnu zakonitost ili usklađenost sa pojedinim obavezujućim propisima, bilo javnih entiteta, bilo privrede. Naši operateri i analitičari će predstavku obraditi i proslediti nadležnoj inspekciji. Ono što je kvalitet više jeste to što podnosilac predstavke, može da ostane anoniman, ali ukoliko se identifikuje, dobiće informaciju o sudbini njegove predstavke i biće obaveštavan elektronskim putem sve do ishoda inspekcijskog nadzora.”

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zorana Kasalovića, najviše predstavki je imala tržišna inspekcija (oko 39%), a nešto manje od pola se odnosilo na nadležnost lokalnih inspekcija. Svi nadzori konstatovali su oko 12 posto nepravilnosti, što ukazuje na visok stepen odgovornosti i svesti i naših privrednika i građana, kaže Kasalović  i dodaje – “Uvažavajući proglašenu pandemiju i potrebu za efikasnošću rada Kontakt centar je počeo pre vremena da radi. On je značajan zbog toga što sada građani i privrednici mogu bez puno lutanja i gubljenja vremena kao i bez poznavanja nadležnosti određenih inspekcija da brzo reaguju, prijave nepravilnosti ili nelojalnu konkurenciju i da Kontakt centar reaguje vrlo brzo dostavljanjem primedbi nadležnim inspekcijama na postupanje. Kontakt centar daje dobre informacije i nama koji radimo na reformi inspekcija, a i ono što privrednici iskazuju kao problem da se delegira vladinom timu da se zakonski okviri eventualno promene kako bi se poboljšali uslovi poslovanja u Republici Srbiji”

 MDULS izradilo je akcioni plan zapošljavanja novih inspektora jer smo analizom uvideli nedostatak potrebnih inspektora. Akcionim planom predviđeno je da do 2021. godine bude primljeno 1272 inspektora. To je dobro prihvaćeno. U prvom kvartalu je primljeno 112 novih inspektora. Na taj način do 2021. želimo da popunimo naše inspekcije kao i da izmenimo starosnu strukturu” kaže Kasalović

Reforma inspekcijskih službi je donela i neke novine prema kojima one imaju i savetodavnu ulogu za privredu. Sve republičke inspekcije na internet sajtu www.inspektor.gov.rs  objavljuju obavezne obrasce i kontrolne liste, kao što je propisano Zakonom o inspekcijskom nadzoru i postupke u okviru njihovih nadležnosti. Sada se sve redovne inspekcije na terenu sprovode u skladu sa tim objavljenim listama. Ovo je od velike važnosti za privrednike, jer im omogućava predvidivo poslovanje, pošto na pomenutom sajtu mogu da pronađu sve informacije o uslovima koje moraju da ispune kako bi poslovali u skladu sa propisima. U Regionalnoj privrednoj komori u Nišu ističu važnost savetodavne uloge koje inspekcije sada imaju i koje su od velike koristi za sve privrednike.

 

Reforma inspekcija deo je ukupne reforme javne uprave koju podržava EU. Evropska unija, kroz Sektorsku budžetsku podršku, podržava i reformu inspekcijskog nadzora koja je deo ukupne reforme javne uprave u Srbiji. Ta podrška budžetu iznosila je 3 miliona evra. Reformom inspekcijskih službi smanjuje se administrativno opterećenje za građane i preduzeća i obezbeđuje predvidivost poslovanja i fer poslovno okruženje.

 

 

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com