DOKLE SE STIGLO SA LOKALNIM AKCIONIM PLANOM ZA ROME? (VIDEO)

DOKLE SE STIGLO SA LOKALNIM AKCIONIM PLANOM ZA ROME? (VIDEO)

Dokle se stiglo sa sprovođenjem novog lokalnog akcionog plana za pripadnike romske populacije u Nišu? Na koji način je Grad uključen? I kako poboljšati položaj Romkinja i Roma na teritoriji Niša? Naročito u oblasti obrazovanja, stanovanja, zapoošljavanja, zdravstva, kulture i informisanja? Sve to bile su teme okruglog stola održanog u Media i reform centru u Nišu, koju je organizovala produkcija Roma World.

Stipendiranje srednjoškolaca i studenata romske nacionalnosti – to je jedna od ključnih tačaka okruglog stola pod nazivom “Dokle se stiglo sa sprovođenjem lokalnog akcionog plana za pripadnike romske zajednice u Nišu” , koji je održan u Media i reform centru Niš.

Mi imamo jedan od boljih lokalnih akcionih planova, ali smo tu da pitamo zašto do danas još uvek nijedan dinar nije potrošen za niti jednu aktivnost? Mi imamo i studente i srednjoškolce kojima trebaju stipendije, kaže predsednik produkcije Roma World Turkijan Redžepi.

I ove godine, kao i ranije, pristupiće se stipendiranju učenika i studenata romske nacionalnosti, tako što je predviđeno 50 stipendija za srednjoškolce sa 7.500 dinara mesečno i deset stipendija za studente sa 12.000 mesečno. Za ovu školsku godinu javni poziv se raspisuje ili krajem godine ili početkom naredne, jer se čeka da se vidi da li je donator odobrio sredstva, kaže Suzana Jovnović iz Gradske uprave za društvene delatnosti.

Okrugli sto održan je u okviru projekta “Romska zajednica i njena inkluzija u Srbiji , koju organizuje udruženje građana pordukcija Roma World, uz podršku MInistarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.