Електронска пријава на македонските државјани на Пописот во Македонија /Poziv na popis

Електронска пријава на македонските државјани на Пописот во Македонија /Poziv na popis

Ilustracija: Otvaranje Dana makedonske kulture u Nišu 2020. godine

Македонскиот Парламент го усвои Законот за Попис на жителите и домаќинствата кој треба да се одржи во април годинава за прв пат по 19 години.

Од 1-ви март започна пописот на македонските државјани кои се наоѓаат во странство, и на нив им е овозможено по електронски пат да се пријават и ја пополнат пописницата, саопштeno je из Удружења грађана македонске националне мањине “Вардар” у Нишу.

Од македонскиот Државен завод за статистика ги објавиа линковите и упатствата за ваквиот начин на изјаснување на пописот: stat.gov.mk; popis2021.stat.gov.mk и census.stat.gov.mk

На еден од овие линкови, најнапред се врши најава и регистрација преку е-маил адреса, на која се добива лозинка за понатамошен пристап кон апликацијата. Ваквиот начин на тнр. самопопишување на македонските државјани кои живеат или од друга причина се наоѓаат вон Македонија ќе трае до 21-ви април.

Пописната апликација по својата содржина е иста како и пописницата која ќе се користи при попишувањето на жителите во Македонија, а се применети сите неопходни технички мерки во согласност со прописите од областа за заштита на личните податоци.
За сите поjаснувања и поблиски информации македонските државјани можат да се обратат во македонската амбасада во Белград на број телефон 011/3284-924.

ELEKTRONSKA PRIJAVA MAKEDONSKIH DRŽAVLJANA NA POPIS U MAKEDONIJI

Makedonski parlament usvojio je Zakon o popisu stanovništva i domaćinstava, koji treba da se održi u aprilu ove godine prvi nakon 19 godina.

Već od 01. marta počeo je popis makedonskih državljana koji se nalaze u inostranstvu, a njima je omogućeno da se elektronskim putem prijave i popune popisnicu, saopštavaju iz Udruženja građana makedonske nacionalne manjine “Vardar” u Nišu.

Iz makedonskog Državnog zavoda za statistiku objavili su linkove i uputstva za ovakav način izjašnjavanja na popisu: stat.gov.mk; popis2021.stat.gov.mk i census.stat.gov.mk

Na jednom od ovih linkova, najpre se vrši najava i registracija preko email adrese, na koju se dobija lozinka za dalji pristup aplikaciji. Ovakav način tzv. samopopisivanja makedonskih državljana koji žive ili se iz bilo kog drugog razloga nalaze van Makedonije, trajaće do 21.aprila.

Popisna aplikacija po svojoj sadržini je ista kao i popisnica koja će se koristiti pri popisivanju stanovništva u Makedoniji, primenjene su sve neophodne tehničke i organizacijske mere u saglasnosti sa propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Za sva pojašnjenja i bliže informacije, makedonski državljani se mogu obratiti makedonskoj ambasadi u Beogradu na broj telefona 011/3284-924.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com