EU ULOŽILA 200 MILIONA EVRA U REFORMU JAVNE UPRAVE (VIDEO)

EU ULOŽILA 200 MILIONA EVRA U REFORMU JAVNE UPRAVE (VIDEO)

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji traje neprekidno od 2000. godine – sa više od 200 miliona evra uloženih u profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama, ali i u unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Zašto je reforma važna za građane i privredu, i u kojoj meri je u tom poslu značajna podrška EU Srbiji, u zajedničkom intervjuu govore nadležni ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić i šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici

“Reforma javne uprave je jedan od ključnih elemenata procesa pristupanja Srbije EU. Tokom 2014. godine stavljena je u prvi plan pregovora. Reforma je važna iz jednostavnog razloga: javna uprava predstavlja jasnu tačku interakcije između građana i vlasti. Javna uprava znači oporezivanje, obrazovanje, zdravstvo, znači usluge koje vlada mora da pruži građanima. Dakle, reforma javne uprave je ključni element za jednu zemlju članicu EU da ima modernu, efikasnu, transparentnu i profesionalnu javnu upravu. Dakako, građani mogu da imaju koristi od reformisane javne uprave, a takođe i poslovni sektor. Javna uprava koja je transparentna i brza, koja je profesionalna za sve potrebe poslovanja, izuzetno je važna, i poslednje, ali ne najmanje bitno, efikasna javna uprava Srbiji olakšava sprovođenje zakonodavstva koje će doći iz Evropske unije kako u pogledu budućeg pristupanja Srbije EU, tako i u načinu trošenja sredstava koja Evropska unija svake godine daje Srbiji – i za ovo je javna uprava svakako od suštinskog značaja”, kaže šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić

“Reforma javne uprave jedan je od tri stuba naše evropske intergracije i mora da se sprovede, ako želimo profesionalniju, funkcionalniju upravu. Do sada smo već uspeli da olakšamo život svih građana. Podatak da zahvaljujući novom zakonodavnom okviru, Zakonu o opštem upravnom postupku, elektronskoj platformi e-zup, oko 10 miliona puta građani nisu imali potrebu da prikupljaju dokumente, govori u prilog tezi da reforma javne uprave u punom obuhvatu daje rezultate. Službenici su samim tim obavezni da prikupljaju sve one podatke koje su ranije morali da prikupljaju građani. Ono što smo takođe uveli zahvaljujući e-upravi, to je niz elektronskih servisa, da se deca upišu u vrtiće, da se prijave novorođenčad, da se upiše na fakultet”, ističe ministar Ružić.

Na koji način EU podržava reformu javne uprave u Srbiji?  

“U osnovi, identifikovali smo nekoliko puteva za pomoć Srbiji. Prvi je bio ceo jedan niz projekata koje smo pokrenuli u poslednjih 10 godina radi poboljšanja elementa profesionalizacije srpske javne uprave. Radili smo, na primer, na modernizaciji javnih finansija, carinske službe, uložili smo veliki napor u digitalizaciju javne uprave, takozvanu E-upravu, ali takođe smo radili i na lokalnom nivou da imamo efikasniju javnu upravu i na lokalnom nivou. Dakle, ovo je područje na kojem smo radili, a u protekle tri godine pokrenuli smo jedan veoma važan projekat, koji se zove Sektorska budžetska podrška, kako bismo pomogli daljem unapređenju javne uprave. To je 80 miliona evra bespovratnih sredstava koje smo dali srpskim vlastima u obliku direktne podrške budžetu za unapređenje javne uprave u ovoj oblasti. Cilj nam je da imamo javnu upravu koja je efikasna, koja je transparentna i profesionalna i koja, dakle, može potpuno autonomno i nezavisno da pruža usluge građanima i firmama. Takođe smo imali obuku u oblasti javne uprave i važne aktivnosti između francuske Akademije za javnu upravu i srpskih institucija, tako da postoji niz projekata koje sprovodimo. I poslednji sistem koji je na raspolaganju je taj da se koristi međunarodna organizacija koja je konkretno uključena u reformu javne uprave, poput SIGMA-e, koja je deo OECD-a, da pruži ekspertizu za praćenje reforme”, navodi šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

Ukratko, što se tiče sredstava – dali smo Srbiji 210 miliona evra u proteklih 20 godina za reformu javne uprave, 80 miliona samo u poslednje tri godine za sektorsku budžetsku podršku; zatim, instrumenti poput TAIEX-a i Tvininga; i mogućnost korišćenja međunarodnih organizacija poput SIGMA-e za praćenje napretka reforme. Ovo su tri instrumenta koja koristimo da podržimo Srbiju u reformi javne uprave, dodaje Fabrici.

Zašto je podrška EU značajna za Srbiju?

“Jedan razlog je finansijska pomoć koju EU nesebično daje Srbiji u skladu sa kriterijumima koje mi ispunjavamo. Takođe je važno da EU daje i iskustva, sprovodimo tu reformu javne uprave u skladu sa demokratskim principima i vrednostima koji postoje u svim evropskim demokratijama.”, objašnjava ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić.