KAKO OČUVATI MENTALNO ZDRAVLJE? (VIDEO)

KAKO OČUVATI MENTALNO ZDRAVLJE? (VIDEO)

Depresija, anksioznost, panični napad, a kod starijih ljudi i demencija – najčešći su razlozi zbog koji se građani javljaju psihijatrima, naročito u periodu pandemije kovida 19. Odlazak psihijatru ne treba da bude tabu tema – napominju lekari Klinike za psihijatriju UKC Niš, koji sprovode niz akcija kojima promovišu značaj očuvanja mentalnog zdravlja.

Lekari su danas razgovarali sa građanima u Obrenovićevoj ulici i Parku svetog Save u Nišu.

 Ovakva akcija ide u prilog tome da se razbije tabu tema , a to je psihijatrijska bolest. To se smatralo da je slabost ličnosti, stid, sramota, kaže rukovodilac Klinike za psihijatriju UKC Niš doc. dr Suzana Tošić Golubović.

Na klinici za psihijatriju se uglavnom leče mlađi pacijenti koji imaju psihičke smetnje, prve psihotične epizode , depresiju, ali i teže psihijatrijske poremećaje. Od izuzetne važnosti je da građani potraže stručnu pomoć čim primete prve promene u ponašanju.

Jun mesec je proglašen mesecom promocije mentalnog zdravlja. Tim povodom lekari Klinike za psihijatriju u Nišu su organizovali i niz drugih akcija u kojima su pružuli pomoć građanima i razgovarali sa njima.