Lečenje "zečje usne" u Nišu

zecja usna (1)Broj dece sa rascepom usne i nepca u Srbiji poslednjih godina je u porastu, a ove anomalije su pogotovo karakteristične za zemlje koje su bile meta bombardovanja. U našem regionu sa takvim anomalijama rodi se više od 10 dece mesečno.

Najčešće se sve svodilo na hiruršku operaciju. U poslednje vreme uključuje se i ortodonska terapija. Međutim, otvaranje Regionalnog Centra u Nišu u mnogome bi pomoglo u lečenju ove dece.

Značaj je ogroman. To pre svega znaju pacijenti i njihove porodice. Takvoj deci potreban je jedan multidisciplinarni pristup. Potreban im je ne samo lekar jedne specijalnosti, već hirurg, ortodont, logoped, kaže dr Julija Radojičić.

Toj deci bi se ovim omogućilo da normalno rastu i da se razvijaju. Ovakvi centri već postoje u Evropskoj uniji i pokazuju punu opravdanost, ističe gradonačelnik Niša Zoran Perišić.

Centar bi trebalo da bude otvoren u narednih nekoliko meseci, najavljeno je na sastanaku lekara CLEFT tima Evropske Unije koji je održan na Medicinskom fakultetu. Prisustvovalo je 25 lekara iz razlicitih zemalja Evropske Unije.

On bi bio prvi na prostorima bivše SFRJ, a njegovo otvaranje podržavaju Ministarstvo zdravlja, Evropska organizacija za nauku, Evropska organizacija CLEFT i grad Niš.