Srbija bi novi saziv parlementa trebalo da dobije do 25. jula, odnosno 30 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora, koje Republička izborna komisija treba da proglasi u roku od 96 sati od zatvaranja birališta.

Budući da nije bilo većih nepravilnosti na biračkim mestima, i da se ne najavljuje značajnije ponavljanje izbora u nekima od njih, RIK bi trebalo konačne rezultate da proglasi do četvrtka, 25. juna, u 20 sati.

Konstitutivna sednica novog parlamenta trebalo bi da se održi u roku od 30 dana, odnosno do 25. jula, a nova vlada mora biti formirana najkasnije u roku od 90 dana od konstituisanja parlamenta.

U suprotnom sledi raspuštanje parlamenta. To znači da nova vlada Srbije mora da bude formirana najkasnije do 25. oktobra.