Kako pomiriti tradicionačlni način lečenja lekovitim biljem i naučni pristup, kako ohrabriti sakupljače da se udruže kako bi lakše došli do krajnjih kupaca, samo se neka od pitanja na koje odgovore daje savetovanje posvećeno lekovitom bilju u Pirotu.

By rezija