PIROTSKI PRITVOR ZA ONE KOJI PREKŠE IZOLACIJU (VIDEO)

PIROTSKI PRITVOR ZA ONE KOJI PREKŠE IZOLACIJU (VIDEO)

 Jedan od tri karantina u Srbiji za pritvor onih koji su prekršili mere izolacije je i pirotski pritvor.

Zbog testiranja nekoliko pritvorenih koji imaju simptom erespiratorne infekcije pritvor je preventivno izolovan sistem.