Radovi u Ulici Kralja Vukašina (VIDEO)

Radovi u Ulici Kralja Vukašina (VIDEO)

Nova vodovodna i kanalizaciona mreža radi se u samom centru grada, u Ulici Kralja Vukašina. Radove su obišli nadležni i najavili da je u planu i rekonstrukcija trotoara, prilaza samoj ulici i zamena ivičnjaka.

Rokovi za završetak radova su oko dvadeset dana. Ulica je dugačka oko 200 metara a rekonstrukcija sa trotoarima, kolovozom i zamenom ivičnjaka trebalo bi da košta oko osam miliona dinara.