Pre desetak godina, ovde je bilo jedno stablo – a sada iz nekadašnje streljane, kojoj se krov odavno obrušio, raste čitava šuma… U samom centru Niša.