TV ZONA PLUS – HD

VESTI IZ NIŠA I REGIONA

Današnje vesti Društvo

VEĆE NADLEŽNOSTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA MANJU DISKRIMINACIJU

Netolerancija ili diskrimancije i predrasude po osnovu nacionalne pripadnosti, etičkog porekla, invadiliteta ali i po osnovu pola i roda su i dalje raširene, saglasne su Nišlije. Ocenjuju da su najugroženije osobe sa invaliditetom, stari i Romi, a da je diskriminacija naročito prisutna u oblasti zapošljavanja.

Rečenica „Ženama je mesto u kući“ , oglas za posao u kom se za rad traži osoba starosti do 35 godina ili isključivo muškarac, izbegavanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i osoba sa drugačijom bojom kože ili druge vere samo su neki primeri diskriminacije koji su i dalje prisutni u našem društvu. 

Direktor Jurom centra Osman Balić, na Dan nulte tolerancije na diskriminaciju, kaže se od trenutka donošenja Zakona o zabrani diskriminacije nije u praksi mnogo toga promenilo na bolje i rešenje za ovaj problem vidi u većoj nadležnosti zaštitnika građana.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštilo je da država posvećeno radi na prevenciji i zaustavljanju svih oblika diskriminacije. To potvrđuje i usvajanje zakona i strateških dokumenata. Ministarstvo podseća da su Ustavom Republike Srbije zagarantovana, između ostalog, lična prava i slobode, ljudska i manjinska prava, jednaka zakonska zaštita svih lica, kao i zabrana svakog oblika diskriminacije.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštilo je da država posvećeno radi na prevenciji i zaustavljanju svih oblika diskriminacije. To potvrđuje i usvajanje zakona i strateških dokumenata koji prepoznaju i sankcionišu ovu negativnu društvenu pojavu. Među njima Ministarstvo posebno ističe Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o rodnoj ravnopravnosti, zatim Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine, Strategiju za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, kao i Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022–2030. godine – sva tri strateška dokumenta sa pratećim akcionim planovima za njihovo sprovođenje. Ministarstvo podseća da su Ustavom Republike Srbije zagarantovana, između ostalog, lična prava i slobode, ljudska i manjinska prava, jednaka zakonska zaštita svih lica, kao i zabrana svakog oblika diskriminacije.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com