Po naredbi Štaba za vanredne situacije Grada Niša, JKP „Naissus“ je do danas priključilo na vodovodnu mrežu više od 382 isključenih korisnika. Reč je o privremenom priključenju onih korisnika, koji su prethodno zbog dugovanja isključeni sa mreže niškog vodovodnog sistema. Takođe u skladu sa naredbom gradskog štaba, obustavljene su sve aktivnosti na isključenjima korisnika sa vodovodnog sistema, u svim objektima koji su namenjeni za stanovanje. Ove mere trajaće do okončanja vanrednog stanja. Ostali korisnici usluga javno komunalnog preduzeća „Naissus“ koji žele da se informišu o priključenju na gradsku vodovodnu mrežu, mogu da se jave na telefone 018/502-714 ili 018/502-747.