VUČIĆ VRATIO ZAKON O EKSPROPRIJACIJI NARODNOJ SKUPŠTINI

VUČIĆ VRATIO ZAKON O EKSPROPRIJACIJI NARODNOJ SKUPŠTINI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da predlaže Vladi da ne donosi novi zakon o eksproprijaciji, već da napravi najširu javnu raspravu kojom bi se došlo do širokog javnog konsenzusa. Prema njegovim rečima, rokovi koji su bili predviđeni zakonom su sumanuti.

Kako je istako izmenama zakona i vraćanjem zakona o eksproprijaciji svi zahtevi, od kojih su neki bili opravdani, a neki su samo politički hir, ispunjeni su, jer nama je, kaže predsednik, briga o građanima najvažnija.

Predsedink Vučić je dodao i da je potpisao Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, ali predlaže Vladi da donese izmene zakona kojima će se prihvatiti zamerke Venecijanske komisije.

Na javnom obraćanju, predsednik Srbije je istakao da je potpisao odluku o vraćanju Narodnoj skupštini izglasanog zakona o eksproprijaciji.

Aleksandar Vučić je pojasnio da mu član 19 Zakona o predsedniku omogućava da zakon vrati u skupštinsku proceduru, ako taj zakon nije u skladu sa ustavom, ili je u suprotnosti sa međunarodno potvrđenim ugovorima, ako nije poštovana procedura, ili ako zakon ne uređuje oblast na odgovarajući način.

Predsednik Vučić je istako da predlaže Vladi da ne donosi novi zakon o eksproprijaciji, već da napravi najširu javnu raspravu kojom bi se došlo do širokog javnog konsenzusa.

Vučić je rekao da je potpisao Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, jer u njemu nema ništa što je protivustavno.

Venecijanska komisija ga je odobrila, ali zamerila što postoji taksa od 30 dinara, kao i to što referendum o istom pitanju ne može da se ponovi u naredne dve godine. Vučić je rekao da će se to izmeniti, da se taksa neće naplaćivati, a da će rok za referendum o istom pitanju biti pomeren na četiri godine.

Ovim su, kako kaže predsednik Srbije, svi zahtevi građana ispunjeni. A oni koji imaju političke zahteve podršku će moći da traže na izborima 3. aprila.