ISTIČE ROK ZA UPLATU DRUGE RATE POREZA NA IMOVINU

ISTIČE ROK ZA UPLATU DRUGE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu poreza na imovinu za drugi kvartal ove godine ističe danas. Zakonom o porezu na imovinu je propisano da se porez plaća tromesečno, i to u roku od 45 dana od početka tromesečja. Rokovi za plaćanje rata ističu u februaru, maju, avgustu i novembru. Redovnim plaćanjem poreza obveznici izbegavaju da im se obračuna i naplati kamata zbog kašnjenja, kao i pokretanje prekršajnog postupka.