LESKOVAC: OBUKA BUDUĆIH POPISIVAČA (VIDEO)

LESKOVAC: OBUKA BUDUĆIH POPISIVAČA (VIDEO)

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji će ove godine biti sproveden od 1. do 31. oktobra. Pripreme su uveliko u toku, a građani zainteresovani za obavljanje posla popisivača mogu da se prijave na otvoreni javni poziv do 5. avgusta. Ovih dana sprovodi se i obuka za gradske instruktore za Grad Leskovac.

Obuka za gradske instruktore traje od 1. do 5. avgusta. Od 40 kandidata biće izabrano njih 33 koji će raditi sa popisivačima. Svaki od instruktora pratiće i nadgledati rad po 7 popisivača.  U toku je i javni poziv za građane koji žele da obavljaju posao popisivača, za koji će prosečna nadoknada iznositi 60 000 dinara. Testiranje će proći 350 kandidata, od kojih će 271 biti obučeno, a 226 popisivača će i biti angažovana za rad na terenu.  Specifičnost ovog popisa je što će prvi put biti uspostavljen mehanizam za povezivanje popisnih i geoprostornih podataka do nivoa kućnog broja. Osnovni uslovi za popisivače su da imaju drževljanstvo Republike Srbije, da su u trenutku prijave punoletni, da imaju završenu najmanje trogodišnju srednju školu, da nisu osuđivani, da protiv njih nije pokrenut krivični postupak i imaju boravište i prebivalište na teritoriji lokalne samouprave za koju se prijavljuju. Poseban uslov podrazumeva informatičku pismenost.