Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja Kliničkg centra Niš donirana je oprema u vrednosti od 1, 2 miliona dinara. Pomoć je stigla od nemačke vlade kroz Help program i namenjena je Odeljenju za dečiju i adolescentnu psihijatriju, kako bi se poboljšali uslovi uslovi boravka i lečenja dece i adolescenata.