Nošene vetrom, poletele su sve plastične kese, koje se nemilosrdno bacaju van kontejnera. Ova se usidrila na tankim granama u blizini Starog groblja.