POMOĆ OSOBAMA SA INVALIDITETOM – VAŽNE I MOBILNE APLIKACIJE E-DOKUMENT I E-PSIHOLOG

POMOĆ OSOBAMA SA INVALIDITETOM – VAŽNE I MOBILNE APLIKACIJE E-DOKUMENT I E-PSIHOLOG

Osobe sa invaliditetom od sada mogu lakše da ostvare svoja zakonska prava, kao i da potraže psihološku pomoć u teškim trenucima. To im omogućuju aplikacije “E-dokument” i “E- psiholog”, kao deo portala “Uklonimo barijere”.

Iz Gradske opštine Crveni Krst pozdravljaju ovaj projekat koji su realizovali aktivisti osobe sa invaliditetom kroz svoja udruženja, a uz podršku Ambasade SAD u Srbiji, kao vrlo važan i apeluju na osobe sa invaliditetom i njihove porodice sa teritorije ove opštine da iskoriste sve pogodnosti koje im ove aplikacije nude.

Napominju da i Opština, u skladu sa svojim mogućnostima, podržava osobe sa invaliditetom na svojoj teritoriji.

Prošle godine u Gradskoj opštini Crveni Krst zaposleno je osam osoba sa invaliditetom, u ovoj četiri. Predvideli smo i novac u budžetu za te namene – 600 hiljada dinara, kako za pomoć raznim udruženjima koja pomažu ovim osobama, tako i za sam postupak uključivanja. Opština se javlja na konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje, pa nekad deo finansijskih sredstava pokriva sama opština, a nekad to čini NSZ. Kada su u pitanju akrhitektonske barijere, naša opština je na takvom mestu da ne postoji neka posebna prepreka koja bi ih omela u tome da dođu i obavaljaju rad u gradskoj opštini, kaže Aleksandar Krstić, zamenik predsednika Opštine.

Krstić dodaje da podržavaju sve akcije i projekte čiji je cilj poboljšanje položaja i olakšavanje svakodnevnog života osoba sa invaliditetom, pa i ovaj koji u vreme epidemije korona virusa posebno dobija na značaju.

Podsetimo, osobe sa invaliditetom ubuduće mogu lakše da ostvare prava poput personalne asistencije, besplatnog javnog prevoza, elektronskog recepta, dobijanja parking nalepnice, socijalne pomoći. To im je omogućeno kroz aplikaciju “E-dokument”, dok psihološku pomoć i odgovore na sve probleme mogu da potraže kroz aplikaciju  “E- psiholog”, koja im nudi adrese i brojeve telefona ustanova i institucija.

Aplikacija “E-dokumetnt” predstavlja početak resocijalizacije osoba sa invaliditetom (OSI). To je odskočna daska da OSI shvate da nisu odbačene od društva i da postoji organizovano sagledavanje svega onoga što može kao osoba da ostvari i krene u vraćanje samopuzdanja jer vidi da ima uslova za život, da ima službi i usluga u sistemu socijalne zaštite koje tu osobu mogu podržati u težnji da nastavi redovan život. Naročito će pomoći onim OSI koje nemaju pristup udruženjima OSI i nemaju informacije, ne znaju da imaju pravo na geronto domaćice, na personalnog asistenta… Primera ima mnogo! Recimo, ima OSI koji en znaju da mogu da uz posebnu dozvolu imaju pravo na parking na posebno obeleženim mestima, rekao je Ivan Novković iz Fondacije PONS prilikom predstavljanja aplikacija javnosti.

Filip Mirić, doktor pravnih nauka i sam je osoba sa invaliditetom i objašnjava da na jednom mestu OSI imaju mogućnost da saznaju koja su im sva dokumenta potrebna da bi ostvarili prava iz svakodnevnog života i socijalne zaštite. Primera radi,  pravo na povlašćenu vožnju, na oslobađanje od plaćanja putarine o slično.

OSI, u zavisnosti od invaliditeta, mogu da koriste razne aplikacije, recimo reader (čitač, prim.aut.) za govornu sintezu za osobe sa oštećenim vidom. Tako se ulazi u domen asistivnih tehnologija čija primena u Srbiji još nije na odgovarajućem nivou zbog manjaka para, ali i zbog nedovoljno adekvatnih informacija. Takve tehnologije u velikoj meri olakšavaju život OSI, bilo da je reč o fizičkom, senzornom ili intelekturalnom invaliditetu, kaže dr Mirić.

Dodaje, da je, kad je reč o samom portalu, on jedinstven i po tome što objedinjuje multimedijalne sadržaje i pravne analize osoba sa invaliditetom, promoviše zapošljavanje, uključivanje OSI svet rada, obrazovanje, koje, pak, podiže kvalifikaciju osoba sa invaliditetom da se bave produktivnom delatnošću i obezbede sredstva za sopstveni život, što opet utiče na kvalitet života i obezbeđuje im da budu aktivni i produktivni članovi društva.

Aplikacija “E- psiholog” nastala je kao rezultat saradnje portala “Uklonimo barijere” i psihološkoh savetovališta za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš.

OSI mogu otvoreno da iskažu svoje potrebe i probleme preko te aplikacije i da se informišu o adekvatnim načinima i strategijama prevaldavanja tih problema. Takođe, i o načinu prevencije i zaštiti vlastitog mentalnog zdravlja. Svi podaci su apsolutno zaštićeni. Postoji nekoliko upitnika, jedan se tiče psiholoških potreba i problema, drugi karkteristika njihove ličnosti, kao i stilova učenja, objašnjava Dušan Ranđelović, rukovodilac Psihološkog savetovališta za studente pri Studentskom kulturnum centru Niš.

I Dragana Rodić, poznati niški borac za prava i bolji život OSI, naglašava da je najbitnije da je na jednom mestu sve što može olakša život i svakodnevno funkcionisanje.Tako, samo klikom može da se download-uju sva dokumenta potrebna za ostvarivanje nekih prava, kaže Dragana Rodić.

Smatram zaista da će osobe sa invaliditetom, ali i građani i porodice koji imaju OSI, ovde moći da nađu sve važne dokumente, pogotovo kad je E-dokument u pitanju! A kad je E- psiholog u pitanju, to je jedna humana priča, posebno u periodu korone, dodaje i Neven Obradović, Urednik portala “Ukonimo barijere”

Projekat „Uklonimo barijere“ je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima gradske opštine Crveni krst. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.