TV ZONA PLUS – HD

VESTI IZ NIŠA I REGIONA

Današnje vesti Politika region i Srbija VESTI

SRBIJE DANAS ŠALJE ZAHTEV ZA POSEBNU SEDNICU SB UN: TEŽAK POLOŽAJ SRBA NA KIM

(AP Photo/John Minchillo)

Misija Srbije pri Ujedinjenim nacijama uputiće danas zahtev za održavanje posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u februaru 2024. godine u kome skreće pažnju na aktuelnu situaciju na teritoriji Kosova i Metohije i u vezi sa Kosovom i Metohijom, koja je u oštroj suprotnosti sa Poveljom UN i Rezolucijom SBUN (1999) 1244, i koja je takve prirode da zahteva održavanje posebne sednice Saveta bezbednosti.

U zahtevu u koje je Tanjug imao uvid navodi se da je taj zahtev u skladu sa članom 35 Povelje Ujedinjenih nacija i članom 3 Privremenog poslovnika Saveta bezbednosti UN (Provisional Rules of Procedure of the Security Council (S/96/Rev.7).

U dokumentu se da je na toj teritoriji, koja se u skladu sa Poveljom UN, drugim pravilima međunarodnog prava i Rezolucijom Saveta bezbednosti UN (1244) nalazi u sastavu Republike Srbije, a na kojoj je uspostavljena međunarodna uprava Ujedinjenih nacija, u toku kulminacija dugotrajnih i dobro isplaniranih i sistematskih akcija tzv. rukovodstva kosovskih Albanaca, kojom se Srbi namerno podvrgavaju nepodnošljivim životnim uslovima.

“Radi se o nelegalnoj odluci Privremenih institucija samouprave u Prištini o ukidanju prometa srpske valute dinara na prostoru Kosova i Metohije, koja predstavlja kontinuitet mera brutalnog fizičkog i institucionalnog nasilja nad Srbima od strane Privremenih institucija samouprave u Prištini, a čiji je suštinski cilj potpuno etničko čišćenje i nestanak srpske populacije sa tog prostora – što je trenutno u toku”, navodi se u dokumentu.

(AP Photo/Dejan Simicevic)

Ističe se da razornost pomenutih dugotrajnih mera represije tzv. rukovodstva kosovskih Albanaca, u okviru kojih nelegalno ukidanje srpske valute dinar predstavlja najsveobuhvatniji postupak u namernom podvrgavanju Srba nepodnošljivim životnim uslovima, upečatljivo ilustruje podatak da je više od 14 odsto Srba već napustilo prostor Kosova i Metohije samo za proteklih godinu dana.

“Imajući u vidu da se ovaj proces drastično intenzivirao nakon najave pomenute nelegalne mere ukidanja srpskog dinara, Republika Srbija inicira održavanje vanredne sednice SB UN kako bi se hitno preduzele mere koje bi sprečile nastanak nepopravljive štete (irreparable harm) po opstanak srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije”, navodi se u zahtevu.

Pojašnjava se da je tzv. rukovodstvo kosovskih Albanaca pomenutom merom ukidanja prometa srpskog dinara u potpunosti lišilo Srbe i druge pripadnike nealbanskih zajednica njihovih redovnih mesečnih plata, penzija, socijalne pomoći i drugih ličnih primanja, kao i da je u sprovođenju te mere već izvršilo nasilne upade i gašenje srpskih institucija, opština i ambulanti na području Gore, Peći, Istoka, Kline i Prištine, kao i nezakonitu zaplenu novca koji je bio namenjen isplati socijalne pomoći i penzija Srbima u tim, mahom povratničkim, sredinama navedenih opština.

Takođe je momentalno i suštinski onemogućilo rad 922 privatna privredna subjekta u vlasništvu Srba, ali i svako funkcionisanje svih društvenih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i svih drugih institucija koje Srbima pružaju javne usluge na tom prostoru.

“Ova najnovija mera, čije je sprovođenje u toku, nastupila je kao prirodni nastavak nekažnjenog, višegodišnjeg, nasilnog i namernog podvrgavanja Srba na Kosovu i Metohiji nepodnošljivim životnim uslovima od strane tzv. rukovodstva kosovskih Albanaca na čelu sa Aljbinom Kurtijem. Oni su od februara 2021. godine na teritoriji Kosova i Metohije kontinuirano vršili fizičko i institucionalno nasilje nad Srbima, podsticali pretnje i delovanje kojima su ciljano kreirali snažan osećaj nesigurnosti, nebezbednosti i egzistencijalne ugroženosti srpske populacije, posebno na severu Kosova i Metohije, provocirali nasilan odgovor na svoje akte i zloupotrebljavali sve poluge javnih institucija kako bi podstakli i realizovali iseljavanje srpskog stanovništva sa tog prostora”, piše u zahtevu.

Kako se navodi, samo u periodu od novembra 2022. godine, naoružane formacije kosovskih Albanaca (čije je samo postojanje protivno Rezoluciji 1244 (1999) 98 puta su koristile neproporcionalnu i nezakonitu silu protiv srpskog stanovništva (od čega 83 puta na prostoru severa KiM).

Dodaje se da su koristeći mehanizme privremenih institucija koje su formirane suprotno Rezoluciji 1244 (1999) Saveta bezbednosti UN, teško naoružane formacije kosovskih Albanaca su samo od novembra 2022. godine izvršile 38 upada na sever Kosova i Metohije, gde u poslednje vreme ostvaruju i kontinuirano oružano prisustvo, kao i da to prisustvo koriste da vrše arbitrarna hapšenja istaknutih srpskih pojedinaca i sve druge poznate oblike fizičkog i institucionalnog nasilja protiv srpske populacije.

FOTO TANJUG/DOPISNIŠTVO KIM/bs

“Između ostalog, vrše akte masovnog zastrašivanja srpskog stanovništva kroz: 1) onemogućavanje slobode kretanja Srba putem bezrazložnih zaustavljanja, ponižavajućeg postupanja, prebijanja, pa čak i ranjavanja civila na ilegalno uspostavljenim oružanim punktovima i svim drugim tačkama na čitavom severu KiM, 2) bezrazložno otvaranje vatre i gotovo stalno prisustvo oklopnih borbenih vozila u uobičajeno mirnim urbanim srpskim sredinama 3) nelegalnu eksproprijaciju zemlje u privatnom vlasništvu Srba, koju potom koriste za izgradnju nelegalnih albanskih policijskih baza 4) donošenje odluka o oduzimanju zgrada u vlasništvu srpskih institucija, koje su vlasnici tih objekata 5) nasilno otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve i narušavanje specijalne zaštitne zone oko objekata SPC, a srpske pravoslavne crkve stare više vekova prisvajaju i preimenuju u albanske, 6) preoravanje i uništavanje srpskih grobalja, 7) uvođenje osmomesečnog ilegalnog embarga na srpsku robu i zaplene legalne robe u vlasništvu srpskih trgovaca”, navodi se u zahtevu.

Međutim, ovde nije reč samo o oružanom prisustvu na severu KiM albanskih naoružanih grupacija, koje su prema Rezoluciji 1244 morale da budu demilitarizovane – što podrazumeva i zabranu njihovog ponovnog formiranja u jednom i ili drugom obliku.

“Na čitavom prostoru Pokrajine, privremene institucije na čelu sa Aljbinom Kurtijem sistematski i dugotrajno sprovode iste te i još mnoge druge akte, koji se ne mogu okarakterisati drugačije nego kao akti progona kao zločina protiv čovečnosti. Ovi sistematski i dobro isplanirani akti su, primera radi, i formalno oduzimanje elementarnih demokratskih prava Srba da glasaju na srpskom referendumu i izborima 2023. godine, obezbeđivanje pravne nekažnjivosti za etničke Albance koji su počinili mnogobrojna policijska prebijanja i maltretiranja, ali i upucavanja sedmoro Srba, politička marginalizacija Srba na područjima na kojima su apsolutno većinsko stanovništvo, nepoštovanje statusa srpskog jezika kao službenog jezika svih javnih institucija, zloupotreba pravosuđa za etnički motivisan progon Srba, kao i onemogućavanje povratka raseljenih pod masovnim lažnim optužbama za navodne ratne i druge zločine, ustaljena praksa nepoštovanja trgovinskih sporazuma, posebno CEFTA (kojem je u ime Kosova pristupio UNMIK), sprovođenje prakse onemogućavanja ili znatnog otežavanja isporuke lekova i medicinske opreme zdravstvenim ustanovama na područjima u kojima su Srbi većina, onemogućavanje ili ugrožavanje transporta najugroženijih pacijenata, kao i politika potpune nekažnjivosti (impunity) za etnički motivisane napade na srpsko stanovništvo, srpske povratnike, srpsku imovinu i objekte srpske verske i kulturne baštine”, navodi se.

 (AP Photo)

Kao najilustrativniji primer napred opisane egzistencijalne ugroženosti Srba i njihovog stavljanja “izvan zakona” u cilju izvršenja njihovog progona od strane institucija pod kontrolom Aljbina Kurtija, ističe se, svakako je onaj u okviru kog je tzv. kosovsko “pravosuđe”, koje Srbe masovno progoni pod lažnim optužbama za ratne i druge zločine, nedavno donelo odluku da pripadnik ilegalnih tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga Azem Kurtaj, koji je na Badnje veče 2023. godine iz službenog vatrenog oružja upucao srpsko dete Stefana Stojanovića (11) i njegovog rođaka Miloša (21) Stojanovića, sada bude slobodan čovek i brani se sa slobode.

U dokumentu se naglašava da je to samo jedan od 470 nekažnjenih etnički motivisanih napada na Srbe, SPC i njihovu imovinu od 2021. godine – od kada je na čelu tzv. rukovodstva kosovskih Albanaca Aljbin Kurti, koji sada rukovodi progonom Srba. Poređenja radi, od dolaska Kurtija na vlast broj etnički motivisanih napada je dupliran.

Usled svega navedenog, najnovijom odlukom Prištine o zabrani dinara kao legalne valute na prostoru KiM je nepobitno stvorena situacija koja je takve prirode da trenutno uzrokuje drastično pogoršanje bezbednosnih prilika i omogućava dovršetak sprovođenja tekućeg (ongoing) progona, prevashodno srpskog stanovništva, kao zločina protiv čovečnosti.

“Uporedo sa progonom Srba, tzv. rukovodstvo kosovskih Albanaca otvoreno odbija da ispuni obaveze koje su Privremene institucije samouprave u Prištini preuzele u okviru Dijaloga Beograda i Prištine, u prvom redu obavezu formiranja Zajednice opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji”, navodi se.

Istovremeno, a uz određenu spoljnu podršku, piše dalje u dokumentu, nastoji i da Republici Srbiji nametne politička rešenja kojima se legalizuju posledice jednostranog prištinskog delovanja u sprovođenju etničkog čišćenja i progona srpskog stanovništva, odnosno politička rešenja kojima se grubo krše odredbe rezolucija Saveta bezbednosti UN 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) i 1244 (1999).

“Iz te perspektive, Republika Srbija još jednom izražava svoju punu privrženost doslednom i striktnom poštovanju ciljeva i načela Povelje UN, kao i odredbi Rezolucije SB 1244 (1999). Usled toga očekuje i od drugih aktera u međunarodnoj zajednici da savesno ispunjavaju svoje međunarodne obaveze u skladu sa Poveljom UN, kao i da ne vrše pritisak na Republiku Srbiju i one koje nastoje da deluju u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama”, piše u zahtevu.

(AP Photo)

U tom kontekstu, naglašava se da je nesporno da obaveze svih međunarodnih subjekata prema Povelji UN, što uključuje i striktno poštovanje rezolucija Saveta bezbednosti UN usvojenih na osnovu Glave VII Povelje UN, imaju apsolutnu prevagu nad svim drugim sporazumima i aranžmanima.

Ističe se da Srbija ostaje u potpunosti posvećena procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine u Dijalogu koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije, a na osnovu Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2010. godine (A/Res/64/298) i dodaje da je od početka vođenja Dijaloga, Beograd konstruktivno i u dobroj veri pristupao ovom procesu, ispunjavajući sve svoje obaveze u okviru postignutih sporazuma.

“S druge strane, Priština odbijanjem da punih 11 godina formira Zajednicu srpskih opština, gotovo svakodnevnim eskalatornim potezima i institucionalnim nasiljem u cilju progona srpskog naroda, obesmišljava sve prethodno potpisane i dogovorene sporazume, s namerom ukidanja i samog procesa Dijaloga. S tim u vezi, posledlja odluka o ukidanju srpskog dinara na prostoru Kosova i Metohije od strane Privremenih institucija samouprave u Prištini doneta je između ostalog i s ciljem potpunog ukidanja Dijaloga”, navodi se u dokumentu.

Zvecan, 13. jula 2023.- Takozvana Kosovska policija smanjila je broj svojih pripadnika za 25 odsto u opštinama na severu KiM, saopštio je danas komandant policije za region sever Veton Eljšani.Povlacenje je pocelo u sredu uvece, na osnovu odluke privremenih prištinskih institucija iz tri opštinske zgrade u Zvecanu, Zubinom Potoku i Leposavicu. Na terenu je situacija nepromenjena, ispred opštinskih zgrada u Leposavicu, Zvecanu i Zubinom Potoku gradani i dalje mirno protestuju, u zgradama su pripadnici policije, a izmedu su pripadnici turskog Kejfora.FOTO TANJUG/ DOPISNIK KiM, fotografija niske rezolucije/ nr

 

Imajući to u vidu, a u svetlu činjenice da tekuće strukturno nasilje nad Srbima kroz ukidanje srpskog dinara, kao kulminacija dugotrajnog i sistematskog, fizičkog i strukturnog, nasilja rukovodstva kosovskih Albanaca, nepobitno preti da stvori nepopravljivu štetu (irreparable harm) po opstanak srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, Republika Srbija je u nastojanju da se spreči dalja eskalacija krize na Kosovu i Metohiji i očuva mir i stabilnost, prinuđena da ovim putem snažno zahteva sazivanje posebne hitne sednice Saveta bezbednosti UN i odlučnu reakciju međunarodne zajednice.

“Republika Srbija smatra da je održavanje takve sednice apsolutno neophodno i neodložno kako bi se tekuća kriza rešila diplomatskim sredstvima, u skladu sa međunarodnim pravom i bez pribegavanja upotrebe oružane sile i nametanja rešenja koja su u suprotnosti sa Poveljom UN. Zbog hitnosti situacije, u svetlu neposredne opasnosti nastanka nepopravljive štete (irreparable harm), smatramo da je očito potrebno hitno zasedanje Saveta bezbednosti i to pre redovnog održavanja sednice na kojoj bi se razmatrao izveštaj UNMIKa u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti UN 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) i 1244 (1999)”, navodi se.

Podseća se da je Srbija, na svim prethodnim sednicama Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji, uporno iznosila dokumentovane tvrdnje o nespornom kršenju Rezolucije Saveta bezbednosti 1244 (1999), kao i sveobuhvatnom nasilju koje rukovodstvo kosovskih Albanca sprovodi kako bi Srbe ciljano podvrglo nepodnošljivim životnim uslovima i nagnalo ih da zauvek napuste svoje domove.

Republika Srbija je takođe ukazivala na izražen rizik pogoršavanja situacije i drastične eskalacije tog, široko rasprostranjenog i sistematskog, napada prištinskih privremenih institucija na srpsko stanovništvo – kojim rukovodstvo kosovskih Albanca sasvim izvesno dovodi do ugrožavanja ili narušavanja mira i bezbednosti, piše u dokumentu.

Budući da su se sada u potpunosti materijalizovala upozorenja Republike Srbije i da sada postoji neposredna i realna opasnost da rukovodstvo kosovskih Albanaca nakon ukidanja srpskog dinara, intenzivira dalje jednostrane akte, uključujući tu i angažovanje oružanih formacija, u nastojanju da onemogući opstanak srpskog stanovništva na teritoriji Kosova i Metohije, da svojim sistematskim i široko rasprostranjenim aktima nasilja, koji neretko uključuju i upotrebu oružane sile, povređuje ili teško ugrožava ostvarivanje osnovnih i na međunarodnom pravu utemeljenih prava i interesa stanovnika na Kosovu i Metohiji, kao i legitimne interese Republike Srbije.

Obzirom na to da takvi postupci mogu provocirati preduzimanje odgovarajućih mera radi sprečavanja nastanka nepopravljive štete (irreparable harm) i zaštite osnovnih prava srpskog i drugog nealbanskog stanovništva koji su garantovani međunarodnim pravom, uključujući tu i Rezolucijom 1244 (1999), radi omogućavanja da se dalji proces rešavanja kosovskog pitanja odvija u skladu sa osnovnim načelima i pravilima međunarodnog prava, posebno u skladu sa Poveljom UN i principima na kojima se temelji Rezolucija 1244 (1999), Republika Srbija apeluje na Savet bezbednosti, ali i sve međunarodne organizacije i države koje mogu da utiču na rešavanje krize, da preduzmu sve mere neophodne za:

1) Momentalno zaustavljanje tekućeg (ongoing) i sprečavanje ponovnog pokretanja progona srpskog naroda, u cilju normalizacije situacije na Kosovu i Metohiji i

2) Stvaranje uslova za ponovno uspostavljanje smislenog dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU, a u skladu sa Poveljom UN i Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 (1999).

“Izražavajući duboko poštovanje prema Savetu bezbednosti, Republika Srbija još jednom ističe očekivanje da će ovaj zahtev biti prihvaćen, kao i da će zahtevana hitna vanredna sednica Saveta bezbednosti biti održana u najkraćem mogućem roku. U suprotnom, ignorisanje tekućeg (ongoing) progona i podvrgavanja Srba na Kosovu i Metohiji nepodnošljivim uslovima života, kroz ukidanje mogućnosti njihovog ekonomskog i fizičkog opstanka na tom prostoru, poput odsustva reakcija na pomenuta prethodna upozorenja koja je Republika Srbija upućivala na sednicama Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji, gotovo izvesno će rezultirati nastankom nepopravljive štete (irreparable harm) po opstanak srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije”, zaključuje se u dokumentu.

Šutanovac:Nije nemoguće da Srbija dobije glasove za sednicu SB UN

Predsednik Saveta za strateške politike i bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je danas da nije nemoguće da Srbija dobije neophodne glasove članica Saveta bezbednosti UN za sazivanje hitne sednice povodom situacije na KiM, imajući u vidu poslednja saopštenja koja su dale zapadne zemlje reagujući na poteze Prištine.

Povodom najave Srbije da će tražiti održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti UN zbog situacije na KiM, Šutanovac je za Tanjug rekao da Srbija u ovom trenutku povlači jedini potez koji u ovoj situaciji ima, sa željom da UN i ceo svet saznaju šta se zaista dešava na KiM, i koju vrstu pritiska premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti i njegova Vlada vrše nad Srbima.

“Neophodno je imati devet glasova za stavljanje na dnevni red te tačke, i ja moram da priznam da nisam optimista,…mislim da će biti izuzetno teško da se izlobira i pridobije devet delegacija koje bi trebalo da glasaju za to. Kada pogledamo saopštenja koja su dale zapadne zemlje, nije nemoguće da se iznenadimo i da dobijemo devet plus glasova”, ocenio je on.

Šutanovac smatra da međunardona zajednica sve više razume šta se dešava na KiM, i dodaje da Kurti svojim nepredvidljivim potezima iznenađuje čak i svoje tradicionalne saveznike, koji su ga u više navrata kritikovali.

Ukoliko dođe do sednice SB UN, Šutanovac kaže da same UN “teško da mogu da naprave neku štetu Kurtiju kao takvom”, ali dodaje da bi onda postojala obaveza zemalja iz EU i Amerike, odnosno, kako je rekao, tradicionalnih sponzora Prištine, da joj ukinu određena sredstva čime bi, smatra, doveli u izuzetno težak položaj Kurtijevu vladu koja ima “finansijsku infuziju” od zemalja koje trenutno kritikuju ono što on radi.

“U Evropi se stvorila jedna grupacija ljudi koji su lobisti za Kurtija, ne mislim da su oni lobisti za kosovsko pitanje već za Kurtija lično jer Kurti u svom političkom delovanju želi da se nametne kao lider svih Albanaca na Balkanu, uključujući i samu Albaniju, i utoliko oni nastupaju na način koji je očigledan i za koji svi možemo da je vidimo da je klasično lobiranje”, izjavio je on.

Prema njegovoj oceni, u svetlu događaja na Bliskom Istoku i u Ukrajini, problem KiM ne ulazi ni u prvih desetak problema o kojima trenutno brinu veliki lideri.

“Njima je bitno samo da ne dođe do nekih sukoba na ovom prostoru. Postoji treća strana koja je zainteresovana da dođe do sukoba, mislim da bi i sam Kurti voleo da dođe do sukoba između Srbije i Kfora, za njega bi to bila ‘win-win’ situacija. Ne očekujem preterano veliki angažman, pričalo se da će ovo biti presudna godina, ali sva druga dešavanju su takva da mislim da se to praktično odgađa za neko drugo vreme”, ocenio je Šutanovac.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com